משטחים: גרפים, חבורות ושימושים

מרצים שמעבירים את הקורס: 
ד"ר דורון פודר
דרישות קדם: 
טופולוגיה, גרפים, ב1