אביב-2017

מרצה/ים: 
פרופ' דן הלפרין
ד"ר אפי פוגל
סיכומים: 
Tuesday, March 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • מציאת רוחב של פוליגון
Monday, March 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • סדרות הפרדה
Monday, March 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • דיון עמוק יותר על הרוחב של פוליהדרון
 • קירוב של הרוחב
 • אלגוריתם כללי לחישוב הרוחב 
 • אלגוריתם אגרוול-שריר למציאת הרוחב
 • הכללה של מושג הרוחב - עומק חדירה
 • סכומי מינקובסקי
 •  
Tuesday, April 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • חזרה על סכומי מינסקובסקי
 • איך אנחנו משתמשים בהם לחישוב עומק חדירה
Tuesday, May 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • אלגוריתם סימפליפקציה דו-מימדי
Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך דיבור על אפרוקסימציה
 • מרחק hausdorff,frechet
 • דאגלס-פוייקר
 • קירוב משטחים על ידי פעולות צמצום מקומיות
Monday, June 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • CGAL - מרחק האוסדורף מקורב
Tuesday, June 6, 2017
נושאי השיעור: 
 • בעיות הפרדה והרכבה