אביב 2018

מרצה/ים: 
פרופסור זאב רודניק
סיכומים: 
Wednesday, March 7, 2018
נושאי השיעור: 
 • introduction
 • normal numbers
 • Weyl's criterion for uniform distribution
 • summation by parts
Wednesday, March 14, 2018
נושאי השיעור: 
 • proof of Weyl's criterion
 • Weierstrass' approximation theorem
 • Weyl's differencing trick
 • Dirichlet's lemma, and Liouville's theorem on appproximability
 • appliciations
Wednesday, March 21, 2018
נושאי השיעור: 
 • quantative uniform distribution
 • discrepancy
 • Erdos Turan inequality
 • discrepancies of verious sequences
Monday, March 26, 2018
נושאי השיעור: 
 • the circle problem
 • basic computations for lattice problems
 • Dirichlet's divisor problem
 • "the hyperbola method"