וון

באמת נראה לך שאני אשב ואשקיע זמן בלצייר דיאגרמת וון בשביל השטויות האלה?
רואים שזאת פעם ראשונה שלך באתר...